ZHANAR-SHOW.    DIPLOMA OF "AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH".   POLANDCONTACT WITH ME